سایت پروازی پاراگلایدر - بندرعباس ( گنو )
گنو دارای 3 سایت پروازی شامل نیوی با ارتفاع 690 متر ، جماران با ارتفاع 1420 متر و تکاور با ارتفاع 1800 متر از سطح دریا می باشد که با امنیت فوق العاده سایت و شرایط آب و هوایی در اکثر روزهای سال قابلیت تیک آف را دارا می باشد .
كوهستان گنو يكي از جالبترين نمونه هاي معرف رشته كوههاي زاگرس بشمار مي آيد. اين كوهستان در جنوب شرقي رشته زاگرس واقع شده است. كوه گنو پس از كوههاي هماگ 3267 متر، كوه سيرو 2972متر، كوه شب 2731 متر، كوه نيان 2642 متر، كوه باز 2437 متر، ششمين كوه مرتفع استان هرمزگان مي باشد. گنو از نظر مكاني در شمال غربي شهر بندرعباس قرار گرفته است و جاده اصلي بندرعباس به سيرجان از شرق و جاده بندرعباس به بندر لنگه از جنوب آن مي گذرد.
كوهستان گنو با ابعادي معادل 34 كيلومتر طول و 5 تا 15 كيلومتر عرض، مساحتي بالغ بر 350 كيلومتر مربع را در بر مي گيرد .
چند راه دستيابي به قله گنو :
• جبهه جنوبي : از طريق جاده بندرعباس به بندر لنگه ( روستاي ايسين ، تازيان ) و جاده كوهستاني ايستگاه تلويزيون ( 32 كيلومتر ) - پاسگاه محيط باني سرحد گنو - چشمه رمر- چشمه سرچربه - سنگ قرار- قله نصيري
• جبهه جنوبي : از طريق جاده بندرعباس به بندر لنگه ( روستاي ايسين ، تازيان ) و جاده كوهستاني ايستگاه تلويزيون ( 32 كيلومتر ) - پاسگاه محيط باني مركزي ( واقع در ابتداي جاده ايستگاه ) - آب بند چوبي - مسيل تنگ سياه - دره تنگ سياه - چشمه پركوه - سنگ قرار - قله نصيري
• جبهه جنوبي : از طريق جاده بندرعباس به بندر لنگه ( روستاي ايسين ، تازيان ) و جاده كوهستاني ايستگاه تلويزيون ( 32 كيلومتر) - پاسگاه سر محيط باني ( واقع در ابتداي جاده ايستگاه ) - آب بند چوبي - مسيل تنگ سياه - دره تنگ سياه - چشمه پركوه - صعود جبهه جنوبي قله قلات سرپهن - عبور از خطالراس مركزي - قله نصيري
• جبهه شرقي ( يال آبگرم ) : از طريق كيلومتر 25 محور اصلي بندرعباس به سيرجان - آبگرم گنو - چشمه انارون - گردنه كهنوج - روستاي كهنوج بالا - قله سرجوتون- جاده آسفالته ايستگاه تلويزيون - در جهت غرب قله هاي بازگرد - دو برار - زندان زرد - قلات نصيري
• جبهه شمالشرقي ( تنگ باغ ) : از طريق كيلومتر 30 محور اصلي بندرعباس به سيرجان - 12 كيلومتر جاده خاكي در جهت غرب - روستاي تنگ باغ - روستاي كهنوج بالا - قله سرجوتون - جاده آسفالته ايستگاه تلويزيون - در جهت غرب قله هاي بازگرد - دو برار - زندان زرد - قلات نصيري
• جبهه غربي ( سلكوه ) : از طريق جاده بندرعباس به بندر لنگه (روستاي ايسين ، تازيان (روستاي قلات بالا - به موازات ريل قطار - روستاي سلكو - چشمه سلكوه - صعود خط الراس غربي ( قلل: سلاورو ، قلات سرپهن ، قلات نصيري (
قلل معروف منطقه : قلات نصيري 2349 متر، استيري 1546 متر، قلات سرپهن 2175 متر، دو برار 2282 متر، بازگرد 2233 متر ، زندان زرد 2309 متر، تاسيسات صدا و سيما 2330 متر، سرجوتون 2254 متر، كهنوج 1813متر، سه سرخ 1122 متر، گودبوني 1895 متر